wyszukiwanie zaawansowane
+48 883 589 178
» Regulamin

Kontakt

 • XHAK.PL
  ul. Słowackiego 42,05-825 Grodzisk Mazowiecki
  NIP: 8351230362
 • E-mail:kontakt@xhak.pl
 • Telefon883-589-178
  507032098
  501589178
 • Godziny działania sklepuPn-pt 8.00 - 16.00

Zestaw

Regulamin

Regulamin sklepu xHak.pl
1.Sklep internetowy xHak.pl jest administrowany przez firmę FHU MOBICAR Monika Boćkowska wpisana do KRS, NIP 8351230362 REGON 750726845
2.Zamówienia w sklepie internetowym  można składać 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia  poprzez akceptację  i wypełnienie wymagań złożenia zamówienia przez koszyk zakupów w sklepie internetowym
3.Klient rejestrujący się w sklepie Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FHU MOBICAR Monika Boćkowska wpisana do KRS, NIP 8351230362 REGON 750726845 w celu realizacji umowy w zgodzie z postanowieniami Polityki prywatności.
4.Kupujący zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia generowanego przez sklep internetowy
5.Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź  potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku braku komunikacji mailowej z klientem umożliwiającej realizację zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
6.Sklep www.xhak.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku wątpliwości co do rzetelności zamówienia lub braku definicji sposobu płatności lub jej braku.
7.Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym. Podany w ofercie sklepu termin realizacji rozpoczyna się w momencie wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego.
8 .Ceny towarów i produktów  znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego podawane są brutto- z podatkiem VAT ale bez kosztów transportu do klienta. Sposoby płatności definiowane są bezpośrednio przez kupującego w momencie składania zamówienia.
9. Sklep internetowy www.xhak.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Sklep zastrzega sobie również prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
10. Czas realizacji zamówienia jest podawany podczas potwierdzenia realizacji zamówienia i podawany jest w dniach roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, termin realizacji będzie uzależniony od terminu dostawy ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
11.Sklep www.xhak.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Nie ponosi tez odpowiedzialności w opóźnieniu w dostawie tkwiącej po winie odbiorcy ( np. utrudniony kontakt lub dostępność odbiorcy w domu)
12. Transport odbywa się na koszt zamawiającego, a jego wysokość ustalana jest indywidualnie do każdego zamówienia w specjalnym formularzu.
13. Za uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu winę ponosi dostawca przesyłki (firma kurierska lub Poczta Polska).
14. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
15. Reklamacją nie będą objęte :
 • Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,
 • Uszkodzenia i wady wynikłe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania lub składowania produktu,
 • Uszkodzenia lub wady powstałe na skutek przeróbek, napraw lub zmian dokonanych przez Użytkownika,
16. Reklamacje z powodów wad fabrycznych będą objęte wszystkie zgłoszone przez użytkownika produkty z udokumentowaną wadą. Reklamacja będzie rozpatrywana przez producenta na wniosek klienta i xHak.pl jako sprzedawcę.
17. Sprzedający przetwarza udostępnione mu dobrowolnie dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych umów, tj. w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umów sprzedaży. W opisanym wyżej zakresie Sprzedający uprawniony jest również do przekazania danych osobowych podmiotom wyspecjalizowanym w realizacji płatności internetowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną Sklepu.
18.Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.
19.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
20.Domniemywa się, że Użytkownik - Kupujący, składając zamówienie, zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte i nie wnosi do nich żadnych uwag ani skarg.
Przejdź do strony głównej
2017 © xhak.pl